Lista szkół - Gmina Sadkowice


Wybierz miasto:
szkoły Kłopoczyn
szkoły Lubania
szkoły Sadkowice
szkoły Trębaczew

Gimnajuzm w Lubani
Lubania 30
96-208 Lubania
telefon: 0468156091
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach
128
96-206 Sadkowice
telefon: 0468156168
Przedszkole w Zespole Szkół w Sadkowicach
128
96-206 Sadkowice
telefon: 0468156168
Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach
128
96-206 Sadkowice
telefon: 0468156168
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie
17
90-208 Kłopoczyn
telefon: 0468156067
Szkoła Podstawowa w Lubani
Lubania 30
96-208 Lubania
telefon: 0468156091
Szkoła Podstawowa w Trębaczewie
Trębaczew 30
96-208 Trębaczew
telefon: 0468156633
Zespół Szkół w Lubani
Lubania 30
96-208 Lubania
telefon: 0468156091
Zespół Szkół w Sadkowicach
128
96-206 Sadkowice
telefon: 0468156168

1